Nói chung anh TRĂM rất dở trong vụ COVID này ! ăn nói rất vớ vẩn ,cũng 1 phần anh áy đang lo cho bị ảnh hưởng kỳ bầu cử sắp tới ,nên đổ tội và lo quá nên ăn nói quẩn quá , nhiều người Việt tung hô...