em chỉ vô để thấy là nhà có người chớ hok có hoang