Cảm giác bác để contrast hơi cao với chụp hôm không có nắng thì phải. Bọn nhỏ chụp màu tươi thì vẫn sinh động hơn :D