Bác chủ là người hạnh phúc nhất nhé! Có mẩu xinh "nhà tự trồng" tha hồ mà chộp! :)

Góp ý tí: Giảm contrast, sharpness tí, ko cần nét gai gắt lảm gì, ảnh mịn sẻ đẹp hơn..