Nghe tin cũng buồn thiệt đấy, nhưng quy luật tự nhiên rồi, cái nào tốt hơn, ưu việt hơn nó sẽ thay thế cho những cái cũ.