dễ thương quá bác ạ, con bé nhà em dơ máy lên là bỏ chạy :)))