Mới mua 6D MII thế là hết cơ hội thử lens EF mới rồi.