Sổ tay planner là một trong những thói quen biên chép rộng rãi của các người thành công. điển hình như thương gia Bill Gates, Richard Branson, Jim Rohn… Họ luôn mang bên mình cuốn sổ nhỏ để biên chép...