Mình xin gửi một bài hướng dẫn ngắn cho các bạn hay làm việc với photoshop, giúp các bạn tạo được thumbnail cho file PSD của photoshop. Để các bạn có thể xem trước file khi làm việc nhằm rút ngắn...