Ở chuỗi các bài viết về thuật ngữ và từ chuyên ngành trong nhiếp ảnh mà Digi4u muốn gửi tới các bạn sau đây. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa của các từ ngữ đó để bạn có thể nắm bắt. Đây là điều cần...