Vốn dĩ làm chủ đề này mong mấy bạn nào ở TP biên hòa , Thủ Đức có thể tham gia giao lưu học hỏi kinh nghiệm về máy ảnh, chụp, quay các kiểu. Cùi bắp cũng được. Vui là chính.

Có bạn nào tham gia...