Mình đang định mua filter ND và RND soft. Có bác nào dùng qua filter vuông của K&F cho mình cái nhận xét.
http://diemdo.com/
thanks