E hèm...bây giờ mê MF quá. Cái thú này làm tiêu tốn quá nhiều thì giờ, nhưng nhìn hình ...phê không chịu nổi. vài hình tiêu biểu: chụp bằng máy Haselblad H1D, film back với Kodak Portra 120mm 400asa,...