[HCM-Q.2]

Đội nhà cần tuyển bạn Chụp, dựng Clip ngắn ở Garage:
- Chụp và Edit của xưởng.
- Làm các poster đơn giản như trong link bên dưới.
- Quay và dựng các Clip ngắn cho Story facebook,...