Em thì KSXD, từ hồi mua DSLR bắt đầu chịu khó mày mò tìm và đọc các bài viết về sử dụng máy như nào. Rồi tìm được website này từ google và cảm thấy rất gắn bó với nó!
Chắc cũng sắp đến mức vnphoto...