Em là thành viên mới, cũng là dân sinh học, nhưng là dân SH phân tử, nên ko biết về phân loại học. Dọc tranh luận cùa 2 bác pmytrung và Mytus Vittatus, em thấy nhức dầu quá. Cảm nhận của em là cả 2...