Mình thích tấm này quá ... "Vô duyên".
Độ tương phản không cao thêm với bố cục phá cách làm tâm điểm chú ý vào ánh trăng, thế nhưng khi để ý đến ánh trăng lại cảm thấy trăng hình như thừa thà đừng...