Luân Đôn đẹp quá, thực cảm ơn bác đã chia sẻ bộ ảnh này. Có dịp cố sang đây du lịch một chuyến.