Trong bức ảnh bạn gái che nắng, cái dây giày của bạn đó đang bung luôn :) rất thú vị :)