màu yêu quá!
nhiều lúc muốn thanh lý hết thiết bị đổi lấy 1 em gr thôi :(