Em thì mới vô vnphoto nên cũng khoảng 3 -4 tiếng đọc các bài viết trên này. Lâu lâu spam một tí cho vui cửa vui nhà :)