Mới mua cái flash ngoài và đọc được topic này nên xin phép gom các bài thành file pdf
https://www.overleaf.com/read/qpsvxxttdxvh

PS: Sẽ vừa đọc vừa bổ sung.