Em nghĩ các bác ở Việt Nam khéo tay có thể làm mấy cái Gary Fong light sphere mà chơi hoặc không mua hàng Tàu cũng rẻ. Cái này chụp hay.
...