>> Quá chuẩn luôn, bổ sung thêm, ban đầu thì nên chơi con kit 18-55 or 18-135 là ok, sau đó lăn tăn 50 1.8 rồi flash yong 468 là 1 set quá hoàn hảo cho bạn rồi. (550D + kit 18-135 thì tầm 16t đó)...