Ảnh ấn tượng và đẹp nhưng mà cá nhân e thấy tương phản hơi gắt làm bức ảnh nhìn hơi dữ, nhân vật có phần hơi khắc khổ quá ạ