Mod del bài em muh không thấy thông báo, kiếm hoài không thấy topic nên mới vào hỏi lại..
Không biết có phải vì sử dụng icon No.1. (Cái này không cố ý, vì chưa đọc qui định post bài)
Mình thấy có 1...