Khoảnh khắc hay và cách chú giải cũng rất có duyên hihi. TFS

Nhưng em thấy nó thiếu thiếu cái gì đó của cảnh thật, chắc bác đã dùng PS để bỏ cái phông từ thân cây trở lên! Đó là ý kiến riêng của...