Lúc trước mình mua thì con 550D + KIT là 700$ (không biết h còn giá đó ko) + Grip 100$ (hàng ca) còn nếu chơi for thì 70$ thôi ah .... + 50 thì khoang 85$ .... Cũng ngon. + lại hết thì bạn nên mua...