Bạn có nhầm không, Grip canon cho 550D sao 100USD được, mình thấy toàn ~150USD ko ạ...

Theo ý kiến bác chủ thớt, thì em thấy bác làm combo 550D + kit (670USD) + 50 1.8 (90USD) = 760USD là quá...