Tấm số 3 hay quá bác ạ :)
Em thích mẫu việt hơi mẫu tây :">