hahaha thường thì gái đẹp chỉ được nhìn và thèm thôi bác :D