mẫu này mắt trong, đẹp ghê. Ảnh và người đều đẹp cả. Bác có thể cho em hỏi cái địa điểm này ở đâu dc ko ạ?