Bữa giờ cũng lâu mới thấy anh T xuất hiện lại nha, chắc nhiều sô quá hả. Đúng là tấm 3 và tấm 5 ấn tượng thật, tấm 3 thì nhẹ nhàng thu hút người xem, tấm 5 thì Runaway do trời sắp có bão lớn hihi, úp...