Cảm ơn bác, mấy tấm cuối chụp đêm bên Q.2 rất đẹp;màu xanh trên bầu trời trên tấm nhà thờ nhìn rất thích. Nhưng thực sự ống này giá cao quá.