Em có máy nhưng chưa chụp tấm nào

http://farm6.staticflickr.com/5456/8985102540_0b365cd8aa_o.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3813/8983900785_553db0f349_o.jpg...