Hì hì...!!!
Bác tự nhận mình là "tay ngang" nhưng xem ra "chiên nghịp" ghê đấy chứ!
Xem ảnh rất thích.
Cảm ơn bác đã chia xẻ với anh em nhá!