Tìm kiếm:

Type: Posts; User: tribpc

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.03 giây.

 1. Trả lời
  198
  Lần xem
  59,891

  chụp phong cảnh hay đời thường thì cũng khó thấy...

  chụp phong cảnh hay đời thường thì cũng khó thấy méo lắm. Nói chung chơi dải tiêu cự này rồi thì phải chấp nhận méo thôi bác ơi. Dc cái là nó tiện cho mấy chuyến đi chơi xa
 2. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51625696042_27...

  https://live.staticflickr.com/65535/51625696042_2728131399_c.jpg
 3. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626747908_24...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626747908_24657baa57_c.jpg
 4. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51625699932_91...

  https://live.staticflickr.com/65535/51625699932_91680e56fa_c.jpg
 5. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626531456_d5...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626531456_d55f3fc864_c.jpg
 6. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626532676_c7...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626532676_c72cc71b9a_c.jpg
 7. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626753043_03...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626753043_03e4fdae65_c.jpg
 8. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626534546_29...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626534546_296b1acf87_c.jpg
 9. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626539201_2a...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626539201_2aedf8052e_c.jpg
 10. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51625710367_58...

  https://live.staticflickr.com/65535/51625710367_58a7e216a0_c.jpg
 11. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626760323_35...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626760323_35cf4e70f3_c.jpg
 12. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51627206944_b2...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627206944_b244fb38f5_c.jpg
 13. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626792238_f4...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626792238_f4083b8f65_c.jpg
 14. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626574796_43...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626574796_43aa080838_c.jpg
 15. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51627220719_08...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627220719_08a42b7930_c.jpg
 16. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51627221744_d2...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627221744_d223c3e7e3_c.jpg
 17. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626577111_da...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626577111_da8f67190f_c.jpg
 18. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51625746472_03...

  https://live.staticflickr.com/65535/51625746472_03f85518fb_c.jpg
 19. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51627437285_51...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627437285_51d1ea3dcd_c.jpg
 20. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51627227534_64...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627227534_64281930e9_c.jpg
 21. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51626802693_a4...

  https://live.staticflickr.com/65535/51626802693_a474a5e8de_c.jpg
 22. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51546180175_7b...

  https://live.staticflickr.com/65535/51546180175_7bd8732d79_c.jpg
 23. Trả lời
  1,107
  Lần xem
  193,566

  https://live.staticflickr.com/65535/51627441870_76...

  https://live.staticflickr.com/65535/51627441870_760148ceb2_c.jpg
 24. Trả lời
  1,982
  Lần xem
  169,809

  em cũng y chang anh. Thích màu film và trắng đen...

  em cũng y chang anh. Thích màu film và trắng đen nên cứ vọc mấy cái app giả lập màu film. DXO mới ra DXO FilmPack 6 và Dxo PhotoLab 5 bổ sung thêm mấy cái màu cổ cổ và đã hỗ trợ thêm Xtrans cho Fuji....
 25. Trả lời
  1,982
  Lần xem
  169,809

  Tấm này đẹp quá. Không nhìn EXIF thì tưởng ảnh...

  Tấm này đẹp quá. Không nhìn EXIF thì tưởng ảnh xưa không à anh :D

  https://live.staticflickr.com/65535/51628654995_3f95a2c6fd_c.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4