Chụp thế nào mà ảnh sáng nhưng ko bị cháy một số chỗ vậy anh Ồ ơi? e chụp thì lá cây cứ bị cháy hết :(