Những người dân ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) không ai không biết ngư dân Bùi Huệ ở đảo Bé (xã đảo An Bình). Anh là một ngư dân bị tai nạn và phải bỏ nghề từ sớm. Bùi Huệ sinh năm 1975, theo...