Ô ố ồ, hình như mình vừa được xem 1 bộ hình đẹp. Nhưng thấy vướng vướng chỗ con ngựa "có cánh", hehe. Cám ơn đã cho xem hình