Bác Sonnikond7000 cho em góp 1 tấm nha.

Về chiều

https://farm6.staticflickr.com/5536/14241084183_9b30592faa_b.jpg
image by kaisuka21, on Flickr