Color Grading là một công cụ mới xuất hiện ở trên bản Lightroom 2021 và là sự thay thế hoàn hảo cho công cụ Split Toning cũ. Không chỉ sở hữu sức mạnh bá đạo mà công cụ Color Grading còn có khả năng...