E có đọc bài viết của anh Xtriky về việc mod lens Yashica ngàm CY sang body Pentax. Nhưng có vài chỗ e chưa hiểu rõ, nên mong anh nào đã có kinh nghiệm trong việc mod từ ngàm này thì có thể giúp em...