Xin phép cả nhà cho mình đăng tin tìm Thầy giáo cũ. Hy vọng thầy đọc được tin này của em.

Thầy tên Bách , dạy tiếng pháp và cũng là thành viên của forum.
12 năm trước, lúc giải lao Thầy hay nói...