xin chào các bác ạ
tình hình là em chơi ảnh phong cảnh và chơi ảnh đời thường . em cũng muốn kiếm thêm ít thu nhập gọi là đồng ra đồng vào bằng việc bán ảnh treo tường . đối tượng em nhắm tới là các...