Những hình ảnh tuyệt đẹp về Sapa huyền ảo trong mây
https://vecaptreosapa.com/wp-content/uploads/2021/11/dinh-fan.jpg

https://vecaptreosapa.com/wp-content/uploads/2021/11/bien-may-2.jpg
...