Tìm kiếm:

Type: Posts; User: tommeow

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c1.staticflickr.com/9/8046/28602939984_ed8...

  https://c1.staticflickr.com/9/8046/28602939984_ed8273e6bd_h.jpg
 2. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  Ngoại ô Bangkok...

  Ngoại ô Bangkok
  https://c2.staticflickr.com/8/7477/29147052001_f19416ec0d_h.jpg
 3. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  Cafe DoiTung...

  Cafe DoiTung
  https://c8.staticflickr.com/9/8466/29146969631_7000f42df0_h.jpg
 4. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c7.staticflickr.com/9/8269/29191228126_f75...

  https://c7.staticflickr.com/9/8269/29191228126_f75122a7f9_h.jpg
 5. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c7.staticflickr.com/9/8878/29117006662_bc1...

  https://c7.staticflickr.com/9/8878/29117006662_bc12c402dc_h.jpg
 6. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c7.staticflickr.com/9/8486/29116882222_832...

  https://c7.staticflickr.com/9/8486/29116882222_83257d396f_h.jpg
 7. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c6.staticflickr.com/9/8348/29146453061_42c...

  https://c6.staticflickr.com/9/8348/29146453061_42c7130a10_h.jpg
 8. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c3.staticflickr.com/9/8281/28602114314_2aa...

  https://c3.staticflickr.com/9/8281/28602114314_2aa3b47ae3_b.jpg
 9. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  ILCE-7 + sel16-50...

  ILCE-7 + sel16-50
  https://c8.staticflickr.com/9/8112/28593690583_257a5c00bc_h.jpg
 10. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  EM1...

  EM1
  https://c5.staticflickr.com/9/8184/29179952036_a4f6953b17_c.jpg
 11. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  Cafe Tùng-Đà Lạt...

  Cafe Tùng-Đà Lạt
  https://c8.staticflickr.com/9/8692/28481897463_8582ce35ce_c.jpg
  GF1+zuiko 17
 12. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c8.staticflickr.com/9/8205/29080065455_5bd...

  https://c8.staticflickr.com/9/8205/29080065455_5bd9400607_c.jpg
 13. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c5.staticflickr.com/8/7753/28139265684_7c8...

  https://c5.staticflickr.com/8/7753/28139265684_7c80f74838_c.jpg
 14. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c8.staticflickr.com/9/8678/28611603351_1be...

  https://c8.staticflickr.com/9/8678/28611603351_1be6a5de24_b.jpg
 15. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  Lang thang với mirrorless...

  Lang thang với mirrorless
  https://c7.staticflickr.com/9/8054/28563613222_d5ca4ec7bf_c.jpg
 16. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  Pana G1+Zuiko 14-150...

  Pana G1+Zuiko 14-150
  https://c5.staticflickr.com/8/7571/28520458652_8c2858ab9e_c.jpg
 17. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  GF1+zuiko 17...

  GF1+zuiko 17
  https://c8.staticflickr.com/9/8360/28627146935_daffa7ce18_c.jpg
 18. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  GF1+yashica 50 1.9...

  GF1+yashica 50 1.9
  https://c3.staticflickr.com/8/7317/28022389946_9da3d65dd1_c.jpg
 19. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  Vậy xem ra XE2 nhiều loại lỗi vậy? hồi hộp quá....

  Vậy xem ra XE2 nhiều loại lỗi vậy? hồi hộp quá. Thật ra chú chỉ nhắm con XT1 thôi, XE2 chơi vui rồi bán.
  GX7 chú chưa xài, chỉ tới GX1 rồi thôi. GX7 giá cao như vậy thì chơi OMD5 thấy ngon hơn. Tuy...
 20. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  vs Rokinon 85...

  vs Rokinon 85
  https://c5.staticflickr.com/8/7361/27995689876_c4b24bf624_c.jpg
 21. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  Chú đang có cả GF1 và XE2 vì mua đc giá khá rẻ....

  Chú đang có cả GF1 và XE2 vì mua đc giá khá rẻ. GF1 thì đã nổi tiếng là nồi đồng cối đá rồi, còn em XE2 thì chú đang vẫn nhát tay về cái lỗi MF assist mà máy trước bị lỗi: chuyển đổi từ standard...
 22. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  https://c7.staticflickr.com/8/7308/27408646414_667...

  https://c7.staticflickr.com/8/7308/27408646414_667b3f509b_z.jpg
 23. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  GF1...

  GF1
  https://c7.staticflickr.com/8/7294/27390267734_df78c59cc3_c.jpg
 24. Trả lời
  75
  Lần xem
  18,434

  GF1&rokinon 85 1.4 ...

  GF1&rokinon 85 1.4

  https://c5.staticflickr.com/8/7640/27741017252_47c9db0d20_c.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 24 / 24