Như trên, em cảm phiền Anh - Chị nhóm Vnphoto đồng bằng sông Cửu Long cho em xin các studio hiện tại đang ở huyện đảo Phú Quốc ah - Em đang có nhu cầu chụp ảnh cưới trong cuối tháng này tại Phú Quốc!...