Phú Quang mình có giao dịch 2 lần
Lần 1: mua fix 50mm chụp gái, lần đó nhân viên bán hàng ok, có mấy cô xinh xinh rất nhỏ nhẹ, còn hên tặng dc cái áo
Lần 2: mua cái sigma 17-50mm, vào hỏi có hàng...