Mấy vấn đề cao siêu thì e ko dám nói tới...Riêng cái dòng bôi đậm này thì buồn cười quá. Nếu bác San ho chơi film trước thời điểm Hoàng Crop lab ra đời thì scan ở mô? Giờ mà tui post hình được scan ở...